Płetwal karłowaty (Minke Whale)

whale-minkewhale

Wiek: do 50 lat

Wielkość:  do 10 m

Waga: do 8 ton


Po urodzeniu: 450 kg / 3 m


Opis w Wikipedia