Wieloryby w Norwegii

Żeglowanie z wielorybami i nie tylko...

Kaszalot (Sperm Whale)

whale-spermwhale

Wiek: do 80 lat

Wielkość:  maledo 20 m femaledo 12 m

Waga: male45-75 ton female15-20 ton


Po urodzeniu: 600 kg / 4 m


Opis w Wikipedia


Płetwal karłowaty (Minke Whale)

whale-minkewhale

Wiek: do 50 lat

Wielkość:  do 10 m

Waga: do 8 ton


Po urodzeniu: 450 kg / 3 m


Opis w Wikipedia


Orka (Killer Whale)

whale-killerwhale

Wiek: do 80 lat

Wielkość: do 9 m  

Waga: male6 ton female4 ton


Po urodzeniu: 180 kg / 2,4 m


Opis w Wikipedia


Grindwal (Pilot Whale)

whale-pilotwhale

Wiek: do 50 lat

Wielkość: do 8,5 m  

Waga: male3,5 tony female2,5 tony


Opis w Wikipedia


Morświn (Harbour Porpoise)

whale-harbourporpoise

Wiek: do 20 lat

Wielkość: do 2 m  

Waga: 60 kg


Opis w Wikipedia


Humbak (Humpback)

whale-humpback

Wiek: do 50 lat

Wielkość: do 20 m  

Waga: 45 ton


Opis w Wikipedia